The 5th International congress of the Iranian Association of Orthodontists

The 5th International congress of the Iranian Association of Orthodontists

Qafqazın Stomatoloji Yenilikləri (2004)

Qafqazın Stomatoloji Yenilikləri (2004)

5-ci Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans (Stomatologiyanın aktual problemləri)

5-ci Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans (Stomatologiyanın aktual problemləri)

4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans Dermatonevrologiya - nəailiyyətlər və perspektivlər.

4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans Dermatonevrologiya - nəailiyyətlər və perspektivlər.