5-ci Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans (Stomatologiyanın aktual problemləri)
5-ci Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans (Stomatologiyanın aktual problemləri)

5-ci Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans (Stomatologiyanın aktual problemləri)

29 sentyabr 2006