Anadangəlmə və sonradan qazanılmış qüsurların bərpası

Anadangəlmə və sonradan qazanılmış qüsurların bərpası: 

Anadangəlmə qüsurlar dedikdə dodaq damaq yarıqlarıdır, krizon sindroumu və sairdir. Bəzi qüsurlar var ki anadangəlmə 
olmasına baxmayaraq, sonradan üzə çıxırlar. 10-14 yaş arası.

Sonradan qazanılmış qüsurlar da müxtəlif səbəblərdən ola bilir. Yanıq yaralanmaları, məişət travmaları, odlu silah yaralanmaları, 
əməliyyatdan sonra qazanılmış qüsurlar və sair qüsurlar ola bilir. Sonradan qazanılmış anomaniyaların hər bir 
üz çənə cərrahiyyəsinin məşgul olduğu sahədir.