Gicgah çənə oynağının xəstəlikləri

Müasir dövrdə gicgah çənə oynağı xəstəlikləri həddindən artıq çox yayılmışdır. Bu xəstəliklər iki cür ola bilir. 
Bu xəstəliklər əsas iki şəkildə: travmatik və revmatik ola bilirlər. Bu xəstəliklərin müalicəsi konservatik olaraq aparılır. İlk müalicə bu travmanı əmələ gətirən səbəbi aradan qaldırmaqdan ibarət olur. 

Xəstəliyin inkişaf dövründən asılı olaraq müalicə cərrahi yolla da aparıla bilir.