Üz çənə və boyun nahiyyəsinin şiş və şişəbənzər xəstəlikləri

Üz çənə nahiyyəsinin, boyunun şiş və şişəbənzər xəstəlikləri üz çənə cərrahları tərəfindən müalicə edilən xəstəliklərdən 
sayılırlar. Şiş və şişəbənzər xəstəliklər dedikdə, biz bu şişlərin xoşxassəli hissəsini nəzərdə tuturuq. 

Bu əməliyyatlarda bir əməliyyatın içində həm şişlər götürülür, həmdə yeri plastik əməliyyat edilərək itirilir.