Üz çənə cərrahiyyəsi ümumilikdə beş qrupa bölünür və burada 2500-dən çox fərqli əməliyyat vardır. Bu qeyd etdiyimiz beş qrup aşağıdakı kimidir.

1. Üz çənə nahiyyəsinin irinli iltihabı xəstəlikləri: Periasted, Limfadenidlər, Paratit və sair. Bütün irinli iltihabı xəstəliklər üz çənə cərrahiyyəsi xəstəliklərinin 30-35 faizini təşkil edir ümumilikdə.

2. Üz çənə nahiyyəsinin travma və zədələnmələri: Çənə sınıqları, yumşaq toxuma zədələnmələri. 

3. Sinir xəstəlikləri və gicgah çənə oynağının xəstəlikləri. Sinir xəstəlikləri dedikdə üz çənə cərrahiyəsinin nevrit və nevrolgiyası nəzərdə tutulur. 

4. Üz çənə nahiyyəsinin anadangəlmə və sonradan qazanılmış anomaniyaları. Məsələn: Dodaq və damaq yarıqları.

5. Üz çənə nahiyyəsinin şiş və şişəbənzər xəstəlikləri..

---

Yuxarıda qeyd edilən xəstəliklərlə bağlı Tibb üzrə Fəlsəfə Doktoru Həsən Əsədovla əlaqə saxlamaq üçün telefon: 050 330 10 71